Heeftuw kind heterozygote familiaire hypercholesterolemie (HeFH) en gebruikt het eenoptimale dosis statine?

Overzichtvan het onderzoek

Overweegdan om mee te doen aan het CLEAR Path 1‑onderzoek, een klinisch onderzoeknaar hoog cholesterol bij kinderen en jongeren met HeFH.

Neemcontact op met een onderzoekscentrum bij u in de buurt

Gebruik deinteractieve kaart en de zoekbalk om een onderzoekscentrum te vinden bij u inde buurt en om contact met hen op te nemen.

Locaties vanonderzoekscentra