Toegankelijkheidsverklaring

ESPERION Therapeutics, Inc. streeft naar een naadloze ervaring op onze website voor iedereen. We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid enbruikbaarheid van onze website om alle bezoekers in staat te stellen om toegangte hebben tot de informatie op onze website, ongeacht mogelijke beperkingen.

Wat we bedoelen met toegankelijkheid

Toegankelijkheid betekent dat iedereen die onze website bezoekt, inclusief personen met eenbeperking, eenvoudige toegang hebben tot de inhoud van de website, door gebruikte maken van de functionaliteit die hierin is ingebed. Ons doel is om waarmogelijk te voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen volgens de Web ContentAccessibility Guidelines (WCAG 2.0). Zo zorgen we bijvoorbeeld dat we:

  1. inhoud leveren die kan worden vergroot met standaardbesturingselementen vanbrowsers;
  2. afbeeldingen en grafieken over het algemeen voorzien van een korteschriftelijke samenvatting of beschrijving van de informatie op de afbeeldingof grafiek;  
  3. begeleidende tekst bieden in gevallen waarbij kleurverschillen belangrijkzijn voor de weergegeven informatie (bijv. deel van een staafdiagram), zodatbezoekers die moeite hebben met het zien van kleuren of kleurverschillen ooktoegang hebben tot de informatie;
  4. geen gebruik maken van flitsende of pulserende beelden, om rekening tehouden met bezoekers met een neurologische aandoening;
  5. gebruik maken van eenvoudige en begrijpelijke pictogrammen en dezeconsequent toepassen.  Wanneer we eenpictogram gebruiken, zullen we over het algemeen ook een woord gebruiken om defunctie ervan te beschrijven.

Toegang tot inhoud op onze website faciliteren

Aanpassen van lettergrootte

Als u de lettergrootte van detekst op onze webpagina te klein vindt om de weergegeven informatie goed tekunnen lezen, kunt u deze op de volgende manier eenvoudig aanpassen:

Contrast aanpassen

Met contrast wordt het vermogen bedoeld om gemakkelijk onderscheid te makentussen de voorgrond en achtergrond. Afhankelijk van de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken,kunt u het contrast tussen de tekstkleur en de achtergrond van de webpaginaverhogen.  

Als u Edge gebruikt, gaat dat bijvoorbeeld alsvolgt:

Andere browsers, zoals Safari en Chrome,hebben toegankelijkheidsopties die u eenvoudig kunt selecteren via het tabblad'Instellingen' van de browser.

Neem contact met ons op

Als u moeite heeft om toegang te krijgen tot de informatie op onze website,neem dan contact met ons op via privacy@esperion.com.  We helpen u graag en nemen contact met u opom u te ondersteunen.

Literatuurverwijzingen

We gebruiken devolgende richtlijnen als hulp om redelijke functionaliteit vast te stellen omop onze website te implementeren:  

*Juridischeverklaring handelsmerken. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom vanhun respectievelijke eigenaren. Alle namen van bedrijven, producten en dienstendie op deze website worden gebruikt, zijn alleen voor identificatiedoeleinden.Gebruik van deze namen, logo's en merken betekent niet dat wij dezeonderschrijven.