Over HeFH

Wat is HeFH?

HeFH is een genetische aandoening die een hoog LDL‑cholesterolgehaltetot gevolg heeft.  Als iemand HeFH heeft,dan bevat zijn of haar lichaam te veel LDL. Dit kan leiden tot vroegehartziekte en andere aandoeningen. Kinderen met HeFH hebben een genmutatiegeërfd van een van de ouders.

Symptomen vanHeFH bij kinderen (pediatrische hyperlipidemie) zijn onder andere:

Op dit moment is er geen genezing voor HeFH, maaronderzoekers proberen nieuwe medicijnen en mogelijke behandelingen teontwikkelen voor familiaire hypercholesterolemie. Deelname aan het CLEARPath 1‑onderzoek helpt wetenschappers en artsen om meer te weten te komenover het onderzoeksmiddel en of het kan helpen om LDL te verlagen bij kinderenen jongeren met HeFH.