CLEAR Path1
‑onderzoek

Wat ishet CLEAR Path 1‑onderzoek?

Het CLEARPath 1‑onderzoek is een klinisch onderzoek voor kinderen en jongeren metheterozygote familiaire hypercholesterolemie (HeFH). Het onderzoek bestudeerteen nieuw experimenteel onderzoeksmiddel om te zien of het helpt om LDL‑cholesterolte verlagen.

Wiekan meedoen aan het CLEAR Path 1‑onderzoek?

Study participants may be able to join the study if they meet the following requirements:

Ergelden ook andere onderzoeksvereisten

Wiekan meedoen aan het CLEAR Path 1‑onderzoek?

Deelnemersdoen 3 of 6 maanden mee aan het CLEAR Path 1-onderzoek en kunnen hetvolgend verwachten:

1. Doornemen en ondertekenen

Een ouder of wettelijke voogd moet hettoestemmingsformulier doornemen en ondertekenen voordat een kind kan meedoenaan het klinische onderzoek naar HeFH.

2. Volledige screening

Deelnemersondergaan voor het onderzoek beoordelingen van hun gezondheid om te controlerenof ze in aanmerking komen voor het onderzoek. Dit zijn onder andere een lichamelijkonderzoek, bloed- en urineonderzoek en een optioneel genetisch onderzoek.

3. Behandelperiode

Als zegeschikt zijn, gebruiken deelnemers het onderzoeksmiddel 2 of 4maandenlang elke dag. De onderzoeksarts zal deelnemers en hun ouder(s) of wettelijkevoogd(en) laten weten hoe lang ze het onderzoeksmiddel moeten gebruiken.Gedurende deze periode hebben deelnemers 5 of 9onderzoeksbezoeken,waarbij meer beoordelingen worden uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met die vande screening. Sommige bezoeken vinden plaats in het onderzoekscentrum en andereafspraken zijn telefonisch

4. Follow-upperiode

Ongeveer 1 maand nadat de deelnemerszijn gestopt met het gebruik van het onderzoeksmiddel, komen ze naar het onderzoekscentrumvoor follow‑upbeoordelingen.  

Deelname aan een klinisch onderzoek isvrijwillig. U mag alle vragen stellen die u heeft en u mag op elk moment en omelke reden stoppen met het CLEAR Path 1‑onderzoek.